INFORMACIÓ A L’ALUMNAT I FAMÍLIES / INFORMACIÓN ALUMNADO Y FAMILIASINFORMACIÓ A L’ALUMNAT I FAMÍLIES


Estimats alumnes i famílies, com ja sabeu, no podem anar a l’escola i a partir d’ara treballarem des de casa. Perquè tot sigui més fàcil ho tindreu tot penjat al blog de l’aula i s’haurà de revisar cada dia. 


Cada dilluns i dijous a les 10:00 del matí, penjarem instruccions de les tasques, que seran de repàs. Aquestes tasques són obligatòries i s’han de realitzar. Per tant, us recomanem mirar el blog de la classe aquests dies. Aquestes tasques seran avaluades i s’han de dur fetes a la tornada. Seran tingudes en compte per a l’avaluació del 3r trimestre. A la tornada les corregirem.


Aquí teniu els correus, per si necessiteu fer preguntes o demanar dubtes sobre les tasques. 
A l'ASSUMPTE de l’email, especifiqueu el nom de l’alumne i la classe a la qual pertany  perquè us puguem respondre de manera més personalitzada. Els emails són els següents:


Tutora: Beatriz Sureda: beatriz.sureda@ceipcasserres.org
Mestra anglès: Su Noguera: su.noguera@ceipcasserres.org
Mestre música: David Silva: david.silva@ceipcasserres.org
Mestre educació física: Pablo Herraez: pabloh@ceipcasserres.org
Mestra suport: Silvia González: silvia.gonzalez@ceipcasserres.org

També podeu demanar dubtes o fer consultes a través dels comentaris en el blog.

Heu d’establir l’horari per fer les tasques escolars i respectar les indicacions que els mestres aniran donant pels blogs. 


Les famílies heu de responsabilitzar-vos de què els infants portin les feines fetes quan tornem a classe, per poder ser avaluades pels mestres.


A continuació us deixem aquesta possible recomanació d’horari perquè us pugueu organitzar a casa, és orientatiu, després vosaltres us podeu organitzar de la manera que trobeu més adient. Al final la feina ha d’estar feta. HORARI ORIENTATIU DE CADA DIA
HORES
QUÈ FAREM AVUI?
9:00 - 10:00
M’aixec, rento mans, esmorz i rento dents. 
10:00 - 11:30
Em fico el blog de classe i mir les tasques proposades per aquell dia.
Començo a fer les tasques. 
11:30 - 12:00
Rento mans i bereno. Descans o jug.
12:00 - 13:00 
Em pos de nou amb les tasques a realitzar.
13:00 - 14:00 
Ajudo a preparar el dinar.
14:00 - 16:00 
Em rento les mans.
Dinar i descans
Mirar la televisió, veure una pel·lícula, llegir...
16:00 - 17:30
Me pos de nou amb les tasques a realitzar.
17:30 -18:30
Llegir una estona el llibre de l’aula. 
18:30 - 20:00
Manualitats, jugar, dibuixar, fer exercici a casa, ...
20:00h -20:30h 
Dutxa (és molt important mantenir una bona higiene).
20:30h - 21:00h 
Ajudo a preparar el sopar.
21:00h - 21:30h 
Em rento les mans i a sopar!
21:30 - 22:00 h 
Em rento les dents i llegeixo un poquet o miro la televisió.
22:00h 
A dormir!
INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIASEstimados alumnos y familias, como ya sabéis, no podemos ir a la escuela y a partir de ahora trabajaremos desde casa. Para todo sea más fácil lo tendréis todo colgado en el blog del aula y se tendrá que revisar cada día.


Cada lunes y jueves a las 10:00h de la mañana, colgaremos instrucciones de las tareas, que serán de repaso. Estas tareas son obligatorias y se tienen que realizar. Por lo tanto, os recomendamos mirar el blog de la clase estos días. Estas tareas serán evaluadas y se deben llevar realizadas a la vuelta. Se corregirán a la vuelta y tendrán una nota para la evaluación del 3º trimestre.


Aquí tenéis los correos, por si necesitáis hacer preguntas o tenéis dudas sobre las tareas.
En el ASUNTO del email, especificáis el nombre del alumno y la clase a la cual pertenezca para que os podamos responder de manera más personalizada. Los emails son los siguientes:


Tutora: Beatriz Sureda: beatriz.sureda@ceipcasserres.org
Maestra inglés: Su Noguera: su.noguera@ceipcasserres.org
Maestro música: David Silva: david.silva@ceipcasserres.org
Maestro educación física: Pablo Herraez: pabloh@ceipcasserres.org
Maestra apoyo: Silvia González: silvia.gonzalez@ceipcasserres.org


También podéis preguntar dudas y hacer comentarios a través del blog.Tenéis que establecer el horario para hacer las tareas escolares y respetar las indicaciones que los maestros irán dando por los blogs.


Las familias tenéis que responsabilizaros de que los niños lleven las tareas hechas cuando volvamos a clase, para poder ser evaluadas por los maestros.


A continuación, os dejamos esta posible recomendación de horario para que os podáis organizar en casa, es orientativo, después vosotros os podéis organizar de la manera que os vaya mejor. Al final, el trabajo tiene que estar hecho. 


HORARIO ORIENTATIVO DE CADA DIA
HORAS
¿QUÉ HAREMOS HOY?
9:00 - 10:00
Me levanto, me lavo las manos y desayuno. Luego, me lavo los dientes.
10:00 - 11:30
Me meto en el blog de clase y miro las tareas explicadas para el día. 
Empiezo a realizar las tareas del día. 
11:30 - 12:00
Me lavo las manos y meriendo. Descanso o juego un rato. 
12:00 - 13:00
Vuelvo a realizar tareas un rato..
13:00 - 14:00
Ayudo a preparar la comida. 
14:00 - 16:00
Me lavo las manos.
Como y descanso un rato.
Miro la televisión, una película, leo un libro, etc. 
16:00 - 17:30
Vuelvo a realizar tareas un rato. 
17:30 -18:30
Leo un rato el libro de la clase. 
18:30 - 20:00
Hago manualidades, juego, dibujo, hago ejercicio o relajación en casa, ...
20:00 -20:30h 
Ducha (es muy importante mantener una buena higiene).
20:30- 21:00h 
Ayudo a preparar la cena.
21:00 -21:30h 
¡Me lavo las manos y a cenar!
21:30-22:00 h 
Me lavo los dientes y miro un rato la televisión o leo. 
22:00h
¡A dormir!


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

ADÉU ANDREA, MIL GRÀCIES PER TOT!!